C. Gà Đặc Biệt

 C1. Gà Không Xương Phô Mai  C1. Gà Không Xương Phô Mai
300,000₫
 C2. Gà Không Xương Phô Mai Cay  C2. Gà Không Xương Phô Mai Cay
330,000₫