E. Cơm Trộn Hàn Quốc

 E1. Cơm Trộn Hải Sản  E1. Cơm Trộn Hải Sản
150,000₫
 E2. Cơm Trộn Bò  E2. Cơm Trộn Bò
150,000₫
 E3. Cơm Trộn Rau  E3. Cơm Trộn Rau
110,000₫