Menu

 C1. Gà Không Xương Phô Mai  C1. Gà Không Xương Phô Mai
300,000₫
 C2. Gà Không Xương Phô Mai Cay  C2. Gà Không Xương Phô Mai Cay
330,000₫
 D1. Salad Hoa Quả Phô Mai  D1. Salad Hoa Quả Phô Mai
135,000₫
 D2. Salad Thịt Xào Kim Chi  D2. Salad Thịt Xào Kim Chi
135,000₫
 E1. Cơm Trộn Hải Sản  E1. Cơm Trộn Hải Sản
150,000₫
 E2. Cơm Trộn Bò  E2. Cơm Trộn Bò
150,000₫
 E3. Cơm Trộn Rau  E3. Cơm Trộn Rau
110,000₫
 F1. Mì Tteok-bokki Phô Mai Hải Sản  F1. Mì Tteok-bokki Phô Mai Hải Sản
350,000₫
 F2. Mì Tteok-bokki Phô Mai Bò  F2. Mì Tteok-bokki Phô Mai Bò
350,000₫
 K14. Canh Thịt Bò Hầm Cay  K14. Canh Thịt Bò Hầm Cay
165,000₫