ĐẠI TIỆC SSAL BUFFET CHỈ TỪ 199K

C3. Gà Không Xương Phô Mai Cay Sốt Trứng Muối

SKU:C3
350,000₫

Mô tả

Khách hàng khác cũng quan tâm

 C1. Gà Không Xương Phô Mai  C1. Gà Không Xương Phô Mai
300,000₫
 C2. Gà Không Xương Phô Mai Cay  C2. Gà Không Xương Phô Mai Cay
330,000₫
 C3. Gà Không Xương Phô Mai Cay Sốt Trứng Muối